တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး ခိုင္မာေသာ အနာဂတ္ဘ၀ကို IT ပညာရွင္ အျဖစ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ University of central lancashire မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ B.Sc(Hons) Business Computing and Information System ဘြဲ႔သင္တန္း အတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး ခိုင္မာေသာ အနာဂတ္ဘ၀ကို IT ပညာရွင္ အျဖစ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ University of central lancashire မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ B.Sc(Hons) Business Computing and Information System ဘြဲ႔သင္တန္း အတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။

စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ လူငယ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ IT နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ အခြင္႔အလန္းေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္သလုိ တစ္ခ်ိန္တြင္ မိသားစုလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

*** ပထမႏွစ္ ***
တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆုိ/ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ဘြဲ႔တခုခု ရရွိထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာရယူလုိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ (၈)ခု သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္တိတိ တက္ေရာက္ရပါမည္။ ပထမႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ Diploma ( Level 4 Diploma in Computing)(QCF) Equivalent to year 1 of a 3 year UK honours degree ကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

*** ဒုတိယနွစ္***
IDCS (Level 4 Diploma) တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ IT လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံ(၃)ႏွစ္နွင္႔ အထက္ရွိသူမ်ား၊ Dip in IT ၿပီးထားသူမ်ား၊ အျခား IT ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ Diploma ရရွိထားသူမ်ား တက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ (၈)ခုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္တိတိ တက္ေရာက္ရပါမည္။ ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ Advanced Diploma ( Level 5 Diploma in Computing)(QCF) Equivalent to year 2 of a 3 year UK honours degree ကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

*** တတိယႏွစ္ ***
level 5 Diploma in Computing ေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသူမ်ား၊ Informatic, HND and NCC (UK) တုိ႔မွ Level 5 Diploma ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားလည္း IBCT Institute တြင္ဆက္လက္၍ B.Sc (Hons) BCIS ဘြဲ႔ကုိဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ တတိယႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ University of Central Lancashire (UCLAN) မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ B.Sc (Hons) Business Computing and Information System ဘြဲ႔ကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

***အထူးအစီအစဥ္ ***
ေက်ာင္းတက္ရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္းျဖင္႔ ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာမ်ားႏွင္႔ ကြြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔ ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ရုံးခ်ိန္လြတ္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္လြတ္ အခ်ိန္ပုိင္းသင္တန္းမ်ား ႏွင္႔ စေန တနဂၤေႏြ တန္းခြဲမ်ားဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။

တကၠသုိလ္တက္ရင္းျဖင္႔ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔ႏွင္႔တြဲ၍ တက္ႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ထားပါသည္၊ တကၠသုိလ္အၿပီးတြင္ အခ်ိန္မကုန္ေတာ႔ပဲ ဘြဲ႔၂ခုျဖင္႔ အလုပ္ခြင္သုိ႔၀င္ရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ပါၿပီ၊

မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိသိရွိလုိသည္မ်ားကုိ အခ်ိန္အခါမေရြး ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ႏုိင္ပါသည္။

***အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက***
IBCT Institute – ဂရိတ္ေ၀ါေရွာ႔ပင္းစင္တာ ဒုတိယထပ္၊ ၇၈လမ္း*၇၇လမ္းၾကား၊ ၃၃လမ္း * ေဇာတိကလမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႔နယ္၊၊ မႏၱေလးၿမိဳ႔ ၊ ဖုန္း ၀၉ ၉၆၂၀၁၁၉၄၃, ၀၉ ၇၉၃၂၁၁၉၄၃ သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Leave a Comment