တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး႔ ခုိင္မာေသာအနာဂါတ္ဘ၀ကုိ ITပညာရွင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လုိသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ 👩‍🎓👨‍🎓”University of central Lancashire” 👨‍🎓👩‍🎓မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ “စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔အား” IBCT Institute (Mandalay)” တြင္ (၃) ႏွစ္အတြင္း တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး႔ ခုိင္မာေသာအနာဂါတ္ဘ၀ကုိ ITပညာရွင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လုိသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ 👩‍🎓👨‍🎓”University of central Lancashire” 👨‍🎓👩‍🎓မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ “စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔အား” IBCT Institute (Mandalay)” တြင္ (၃) ႏွစ္အတြင္း တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ (August 23 ရက္ စမည္)

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ B.Sc (Hons;) BCIS(UK) ဘြဲ႔သင္တန္း၏ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကုိ (August 23 ရက္) တြင္ စတင္လက္ခံ ေနပါၿပီ။

✅ထူးျခားတဲ႔အစီအစဥ္အျဖစ္ ပထမႏွစ္ နဲ႔ ဒုတိယႏွစ္မ်ားမွာ Job Training နဲ႔ စာေတြ႔ကုိ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားရၿပီး ေနာက္ဆုံးႏွစ္မွ စတင္၍အလုပ္သင္၀န္ထမ္းအျဖစ္ လစာ စတင္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘြဲ႔ရၿပီးတာနဲ႔ မိမိစိတ္၀င္စားရာ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ ၀င္ေရာက္
လုပ္ကုိင္ၾက ရမွာျဖစ္တာမုိ႔ အလုပ္အကုိင္ အတြက္ စိတ္ပူစရာမလုိေတာ႔
ဘူးေပါ႔ေနာ္🙅‍♂️🙋‍♂️🙋‍♀️

☑️ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔ ရၿပီးသည္ႏွင္႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပအလုပ္အကုိင္
တုိက္ရုိက္ ရရွိေစရန္ ႏွင္႔ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ တတ္ေျမာက္ေသာ
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ဟူေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင္႔
IBCT Institute ႏွင္႔ Host Link IT Solution Company တုိ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထုိး ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

✔️✔️✔️Host Link IT Solution Company သည္ ….
– Software Development Internship/On Job Training
– Web Development Internship/On Job Training
– Network Communication Internship/On Job Training မ်ားေပးေဆာင္ေနေသာ IT Solution Company ျဖစ္ပါသည္။

💠တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးၿပီဆုိရင္ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ မိမိစိတ္၀င္
စားရာကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔လုိလာပါၿပီ။

💰စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိပါသလား❗
💰ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိပါသလား❗
💰နည္းပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လုိပါသလား❗

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနသည္႔ IT ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးေနေသာ IBCT Institute မွာ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါရေစေနာ္ 🙋‍♂️🙋‍♀️

🔵IBCT Institute အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားကုိသာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တုိင္ေအာင္ အစဥ္တစုိက္ သင္ၾကားလာတာျဖစ္ၿပီး
✔️Global High Achiever Award,✔️ High Achiever Award, ✔️Roll of Honor Award, ✔️Outstanding Student Award မ်ားရရွိသည္႔
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

‼️ပထမႏွစ္(Level 4 Diploma) သင္ တန္းမွ စတင္ ၍ IBCT Institute တကၠသိုလ္ မွ ၀ါရင့္ ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီး မ်ား ႏွင့္ IBCT Institute တကၠသိုလ္ ၏ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ ေသာ Host Link IT Solutions Company မွ Network Engineer ပညာရွင္ မ်ား Software Engineer ပညာရွင္မ်ား မွ လက္ရွိေလာက တြင္ အသံုးခ်ေနေသာ ေခတ္မီ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား စုံလင္စြာျဖင့္ စာေတြ ့ လက္ေတြ ့ စနစ္တက် သင္ၾကားေပး ေန ပါ သည္။

✅ပထမႏွစ္(L4 Computer Diploma)၊ ဒုတိယႏွစ္(L5 Computer Diploma)၊ တတိယႏွစ္(ေနာက္ဆံုးႏွစ္)(L6 Diploma)(B.Sc(Hons)) သင္တန္းမ်ားကို ဆရာႀကီး ဦး၀င္းလိွဳင္၊ ဆရာမႀကီးေဒၚျဖဴျဖဴေသာင္း၊ ၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚေခ်ာစုလွိဳင္၊ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ စႏၵီခိ်ဳသိန္း၀င္း ဆရာဦးရာဇာၿငိမ္းထက္၊ ဆရာ ဦးေအာင္ကုိဦး၊ ဆရာႀကီး ဦးေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္သူေအာင္၊ ဆရာႀကီးဦးသက္ႏုိင္ ႏွင့္ Host Link IT Solutions Company မွ MD ဦးေစာေက်ာ္ဗညားဦး၊ Director ဦးေကာင္းျမတ္ထြဋ္တုိ႔ ဦး ေဆာင္ ေသာပညာရွင္မ်ား ၀ါရင့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ား မွ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရုံသာမက လုပ္ငန္းခြင္သို႔တိုက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိကာလ တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ( up to date ) ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာျဖင့္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပး ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

💠ပထမႏွစ္(L4 Diploma)၊ ဒုတိယႏွစ္(L5 Diploma)၊ တတိယႏွစ္(B.Sc ေနာက္ဆံုးႏွစ္)(L6 Diploma)့တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္စဥ္ အလိုက္ ❗Application Software Development, ❗Web Development, ❗Hardware and Network Technology လက္ေတြ႔ သင္တန္းတုိ႔ ကို သင္တန္း ေၾကး ထပ္ မံ သြင္း ရန္ မလို ဘဲ Practical Training, On Job Training, Internship စ သည္ျဖင့္ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ လက္ေတြ ့နယ္ပါယ္တြင္ က်ြမ္းက်င္မွုဳ ရ ရွိေစ ရန္သင္ၾကားေပး ေနပါတယ္။

👉ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ
👍(1) Dynamic Web Site Development
👍(2) Application Software Development
👍(3) Hardware and Network Engineering

လက္ ေတြ ့ဘာသာရပ္မ်ား ကို အခမဲ့ (Free of Charge ) ေရြးခ်ယ္ ၍ တက္ ေရာက္ ႏုိင္ ပါ တယ္။

👫👬IBCT Institute တြင္တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုသင္တန္းတက္ေနစဥ္ကာလ တြင္ပင္ စာေတြ႔ လက္ေတြ ့လက္ေတြ ့ဗဟုသုတၾကြယ္၀ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာအားျဖင့္ IT လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾက
ေသာကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀ါရင့္ ပညာရွင္မ်ား
၏ လက္ေတြ ့ပါေသာ ေဟာေျပာပြဲ မ်ား ကိုလည္းက်င္းပ ေပးေနပါ
ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး လိုက္ပါတယ္ေနာ္😍😍😍

🔔သင္တန္းသားသစ္မ်ား ကို ႏွစ္ စဥ္
– February
– May
– August
– November
တြင္သင္တန္းအပ္ လက္ခံေနပါသည္။(လက္ေတြ ့ သင္တန္းမ်ား၊ စာေတြ႔
သင္တန္းမ်ား ျပည့္ ျပည္႔ ၀၀ သင္ ေပး ႏုိင္ ရန္ ျဖစ္ပါသည္)

*** ပထမႏွစ္ ***
တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆုိ/ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ဘြဲ႔တခုခု ရရွိထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာရယူလုိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ (၈)ခု သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္တိတိ တက္ေရာက္ရပါမည္။ ပထမႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ Diploma ( Level 4 Diploma in Computing)(RQF) Equivalent to year 1 of a 3 year UK honors degree ကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

*** ဒုတိယနွစ္***
IDCS (Level 4 Diploma) တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ IT လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံ(၃)ႏွစ္နွင္႔ အထက္ရွိသူမ်ား၊ Dip in IT ၿပီးထားသူမ်ား၊ အျခား IT ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ Diploma ရရွိထားသူမ်ား တက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ (၈)ခုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္တိတိ တက္ေရာက္ရပါမည္။ ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ Advanced Diploma ( Level 5 Diploma in Computing)(RQF) Equivalent to year 2 of a 3 year UK honors degree ကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

*** တတိယႏွစ္ ***
level 5 Diploma in Computing ေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသူမ်ား၊ Informatic, HND and NCC (UK) တုိ႔မွ Level 5 Diploma ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားလည္း IBCT Institute တြင္ဆက္လက္၍ B.Sc (Hons) BCIS ဘြဲ႔ကုိဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ တတိယႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ University of Central Lancashire (UCLAN) မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ B.Sc (Hons) Business Computing and Information System ဘြဲ႔ကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္း ခ်ိန္မ်ား ကို ေအာက္ ေဖၚျပပါ အတုိင္းသတ္မွတ္ ထားပါ သည္။

(၁) နံနက္ပိုင္း သင္ တန္း (အေျခခံ ပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္)
`
8:30am to 12:00Noon Theory Teaching (Mon to Fri)
1:00pm to 3:00pm Practical Class (Mon,Wed,Fri)

(၂) ညေနပိုင္း သင္ တန္း (အလုပ္ တဖက္ ႏွင့္ ပညာ သင္လို သူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္)

6:00pm to 8:00pm Theory Teaching (Mon to Fri)
(Practical Class time table to be negotiable )

(၃) Weekend Classes (Sat and Sun)

8:30am to 12:00Noon 1:00pm to 4:30pm Theory Teaching
5:00pm to 7:00pm Practical Classes

မိမိ ႀကိဳက္ ႏွစ္ သက္ ရာ သင္ တန္း ခ်ိန္ ကို ေရြး ခ်ယ္ ၿပီး တက္ ေရာက္ႏုိင္ ပါ သည္။

🗣️***အထူးအစီအစဥ္ ***
ေက်ာင္းတက္ရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္းျဖင္႔ ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာမ်ားႏွင္႔ ကြြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔ ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ရုံးခ်ိန္လြတ္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္လြတ္ အခ်ိန္ပုိင္းသင္တန္းမ်ား ႏွင္႔ စေန တနဂၤေႏြ တန္းခြဲမ်ားဖြင္႔လွစ္ထား
ပါသည္။

👨‍👩‍👧‍👦မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိသိရွိလုိသည္မ်ားကုိ အခ်ိန္အခါမေရြး ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ႏုိင္ပါသည္။

***အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက***
🏤IBCT Institute – ဂရိတ္ေ၀ါေရွာ႔ပင္းစင္တာ ဒုတိယထပ္၊ ၇၈လမ္း*၇၇လမ္းၾကား၊ ၃၃လမ္း * ေဇာတိကလမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႔နယ္၊၊ မႏၱေလးၿမိဳ႔ ၊☎️📞📱 ဖုန္း ၀၉ ၉၆၂၀၁၁၉၄၃, ၀၉ ၇၉၃၂၁၁၉၄၃, ၀၉ ၄၂၁၅၅၅၄၄၈, ၀၉၄၂၁၅၅၅၄၄၁, သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Leave a Comment